Välkommen till    ROSERSBERG SKYTTEFÖRENING

Inom området Tallmilan finns dessa verksamma föreningar.
För kontaktinfo till respektive förening, klicka på föreningsnamnet!
Varje förening är fristående från varandra och förvaltar olika delar av Tallmilans område utefter tillåtelse av huvudstyrelsen

Rosersberg Jaktskytteklubb    (RJSK)

Rosersberg Skytteförening, gevär    (RSKFG)

Rosersberg Pistolskytteklubb    (RPK)

Hjortskyttarna  (kontakt via RJSK)