Om 

Rosersberg Skytteförening

Föreningen startade år 1900 i Skånela-Norrsundabygden med gevärskytte.

Första ordföranden var major John Jennings som ledde bildandet av Skånela skytteförening. Verksamheten bedrevs vid en skjutbana 2km norr om Skånela kyrka. Vapnen var Remingtongevär med järntavlor som mål.

År 1907 hade föreningen 211 st medlemmar av vilka hälften var officerare vid infanteriets skjutskola som då var stationerad i Rosersbergs slott.

Åshusby färdigställde detta år en skjutbana med 4st svängställ som användes fram till 1922 då endast Norrsundabanan användes.

År 1951 sammanslogs föreningarna och Rosersbergs skytteförening bildades, verksamheten flyttade nu ner till skjutskolans banor invid slottet.

År 1966 invigdes Rosersberg skyttecentrum efter en stor insats av eldsjälar då behovet av en bättre anläggning hade växt fram.

Mer historia hittas på gevärs hemsida och i 100års skriften!

 

Anläggningen har fortlöpande moderniserats till att idag innefatta följande föreningar:

Rosersberg Skytteförening gevär (bildad 1900)

- 300m bana         (300, 200, 100m med 15 platser)

- 100m bana         (15 platser)

- 110m / 0-70m

- 50m bana

- inomhusbana 10m

 

Rosersberg Jaktskytteklubb (bildad 1966)

- viltmål 50m

- viltmål 80m

- två trapbanor

- två skeetbanor

- markmålsbana

 

Rosersberg Pistolskytteklubb (bildad 1993)

- 25m pistolbana för alla pistol och revolvergrenar samt svartkrut

- CAS/westernbana

- IPSIC/PPC bana i "Gropen"


Hjortskyttarna

- Hjortbana